TOPlist

Stavební úpravy skladu na stáj pro dobytek Klenovice – Ivo Trubač, Soběslav

Jednalo se o stavební úpravy skladu zemědělských strojů a z části skladu vytvoření stáje pro zimní ustájení masného skotu. Konstrukci haly tvoří dřevěné lepené vazníky, opláštěné a zastřešené trapézovými plechy. Vlastní úpravy zahrnovaly demontáž stávajícího opláštění, vybudování nového krmného stolu s kyselinovzdornou dlažbou a podlah ve stáji, rozdělení objektu zděnou protipožární stěnou a osazení nové celozinkované technologie hrazení. Ve stáji je dnes ustájeno 20 masných krav s 20 telaty, 20 jaloviček a býčků ve výkrmu. Ustájení je ve volných stlaných kotcích, rozdělených dle skupin. Krmení je zakládáno na krmný stůl, napájení je řešeno vyhřívanými napájecími žlaby.

back