TOPlist

SLUŽBY, KTERÉ VÁM NABÍZÍME

STUDIE

Studie a návrhy řešení

PROJEKTY

Projektové dokumentace všech stupňů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Vyřízení územního
a stavebního povolení

DOTACE

Poradenství a příprava
dokumentace dle dotačních
programů

REALIZACE STAVEB

Kompletní realizace staveb na klíč
Zemědělské stavby

Projekty pro dotační program Dešťovka
destovka

Zkoušky vodotěsnosti jímek, nádrží a potrubí
Měření úniků tepla termokamerou